?
QQ在线咨询
咨询热线
0755-22742596
业务热线
13699885177
诸宗部 - 大觉网 - 大型365bet体育注册开户_365bet 求 链接_365bet台湾门户 365bet体育注册开户_365bet 求 链接_365bet台湾

设为书签
手机版
藏经阁 > 诸宗部 > 列表诸宗部
原人论序 终南山草堂寺沙门宗密述 万灵蠢蠢皆有其本。万物芸芸各归其根。未有无根本而有枝末者也。况三才中之最灵而无本源乎。且知
2016-03-30 15:00:29
注华严经题法界观门颂引 徐吕取韵切忌道着 归德法云洒扫比丘琮湛撰并集解 窃以。观门深旨厥号溥融。满分幽宗摽乎法界。玄寂不动
2016-03-30 14:59:38
唐绵州刺史裴休述 法界者。一切众生身心之本体也。从本已来。灵明廓彻。广大虚寂。唯一真之境而已。无有形貌而森罗大千。无有边际而含
2016-03-30 14:58:50
华严法界玄镜卷上 唐清凉山大华严寺沙门澄观述 余覃思大经薄修此观。罗其旨趣已在疏文。恐堕业于深经。少赞演兹玄要。精诚之者时一
2016-03-30 14:58:07
沙门澄观述 夫上圣观人设教。言不虚陈。按指发挥。触事皆通。因有妙德。叩示以二圣表法之二义。遂着三圣圆融观。一毛之智观难以度成。
2016-03-30 14:57:11
金师子章序 夫龙象之蹴踏于乾坤。开奥藏兮说妙法。虮蚁之趹??于土块。传深法兮转法轮。杜顺智俨祖师既滂大法于碧落。香象清凉贤德早
2016-03-30 14:56:25
 晋水沙门净源述 法非喻不显。喻非法不生。是故至人。见一真之性匪殊也。故用金师子以况之。见群生之器匪齐也。故用诸法章以导之。富
2016-03-30 14:55:31
华严关脉义记 无碍势。四问答取文势。 第一展转无尽者。复有二门。一为多。二类结来本。初者展最清净法界。为理智两门。即分菩提涅
2016-03-30 14:54:49
花严经关脉义记 夫以三乘渐次究之者可测其津涯。一乘圆融寻之者莫知其源底。良以称性之说穷法界而遍十方。无尽之谈周刹海而该九世。重
2016-03-30 14:54:07
华严发菩提心章凡例 此章别有异本。而文画多纰谬。字句颇缺脱。今以梅尾南都诸本随义参订改正。笔削非私意也。每值文有大异系之鳌头。
2016-03-30 14:53:23