?
QQ在线咨询
咨询热线
0755-22742596
业务热线
13699885177
佛说舍卫国王十梦经(1卷)〖 失译〗 - 阿含部 - 大觉网 - 大型365bet体育注册开户_365bet 求 链接_365bet台湾门户 365bet体育注册开户_365bet 求 链接_365bet台湾

设为书签
手机版
首页 > 藏经阁 > 阿含部 > 正文111
佛说舍卫国王十梦经(1卷)〖 失译〗
2016-03-27 12:48:25???来源:???评论:0 点击:
佛说舍卫国王十梦经  附西晋录  闻如是。一时佛在舍卫国精舍。时有国王名波斯匿。夜梦十事。一者三釜罗。雨边釜沸气交往来。不入中央空
???? 佛说舍卫国王十梦经

  附西晋录

  闻如是。一时佛在舍卫国精舍。时有国王名波斯匿。夜梦十事。一者三釜罗。雨边釜沸气交往来。不入中央空釜中。二者王梦见马口亦食尻亦食。三者见大树生花。四者见小树生果。五者见一人切绳人后有羊羊主食绳。六者见胡虏坐金银床上以食金银器。七者见大牛母还从犊子[口*数]乳。八者见群牛从四面鸣走来相趍欲斗当合未合不知牛处。九者见大陂池水中央浊四边清。十者见溪水正赤。王梦即觉。恐怖畏亡国及身。明日即召左右群臣及诸异道人。我昨夜梦见十事。谁能解之。有异道人言。吾能解之。恐王闻之即不乐耳。王言。便说如卿所知。异道人言。王当亡国及身。王大惊怖不厌不。异道人言。可厌当杀太子及所重夫人。及其库藏皆烧用祠天。王能尔者可得无他。王闻道人语。愁怪惊愕忧亦不乐。却入斋室思惟是事。王有夫人名曰摩利。就到斋室中问王何以昼入斋室。颜色不和忧乃尔。谁有过于王。王对曰。汝莫问是事。但汝怖怯耳。非汝所知。夫人说言。我是王之体。给缓当相告言。王便为夫人说言。我昨夜梦见十事。吾问道人解梦如是。甚惶怖不知何告。夫人言。莫愁忧也。譬如有人买金。磨着石上好恶自见。今佛近在精舍。可往问佛。灾怪悉可知矣。王明日即召左右贤臣数千余人。来诣佛所稽首佛足。王言我昨夜所梦十事。愿佛为我解说之。佛告王言。慎莫愁忧也。王所梦者乃是后世变现耳。佛言。王梦见三釜罗两边釜沸气交往来不入中央空釜中者。后世人不复供给贫穷亲里及诸孤独。两富自相馈遗。王梦见是一事者正为是耳。王梦见马口亦食尻亦食者。后世大臣长吏。廪食于官复食于民。曲直者亦食。王梦见二事者正为是耳。王梦见大树生花者。后世人年未满三十。头当生白发。王梦见三事者正为是耳。王梦见小树生果者。后世女人年未满十五当行嫁。抱儿不知惭耻。王梦见四事者正为是耳。王梦见一人切绳人后有羊羊主食绳者。后世女人夫当从役若行贾贩。妇在其后将男子与共同房。食啖夫财。王梦见五事者正为是耳。王梦胡虏好金银床上以食金银器者。后世人贵者当贱。贱者当贵。在上坐食食饮重味。君子食糟糠。小人食粳粮。王梦见六事者正为是耳。王梦见大牛还从犊子[口*数]乳者。后世人母当为女作媒。将他男子与女同房。母守门户。捡取财物以自济活。王梦见七事者正为是耳。王梦见群牛从四面鸣走来相趣欲斗当合未合不知牛处者。后世贪淫多畜数妇。王及臣民长者皆大欢喜。当来今世当尔不尔。须臾之间云便解散。尔时顾见其怪。欲令人畏天地之禁。解不复贪淫。守妻慈心除之妻害。王梦见八事者正为是耳。王梦见大陂池水中央浊四边清者。后世人在国中不敬长老。当敬边国少年。王梦见九事者正为是耳。王梦见大溪峪水正赤者。后世人大臣长吏。所欲不知止足。兴兵聚众更相攻伐。当杀人民流血正赤。王梦见十事者正为是耳。王莫恐莫恐。于国于身妻子皆无他。是梦者皆为后世方来之事。王即长跪言得365bet体育注册开户_365bet 求 链接_365bet台湾心即欢喜。如人持小器受膏。膏多器小更求大器。得大器更受之即安隐不恐。王即稽首再拜。前以头面着佛足而去还归于宫。重赐正夫人。皆夺诸公大臣俸禄。不复信诸婆罗门语。

  佛说舍卫国王十梦经

分享到: 收藏

相关热词搜索:卫国 王十梦

上一篇: 国王不梨先泥十梦经(1卷)〖 东晋 竺昙无兰译〗
下一篇: 舍卫国王梦见十事经(1卷)〖 失译〗